Appleseed – Volume 1 – Chapter 1: Tři lovci

Appleseed – Volume 1 – Chapter 1: Tři lovci

Ocitáme se těsně po událostech Třetí Světové války. Země je zpustošená, sutiny jsou téměř všude. Ale v jednom městě přeci najdeme živáčka. Vypadá to téměř romanticky, žena svolává svého muže k večeři. Seznamte se s Deunan a s Briareosem. Briareos se byl zrovna před...